Kalite Direktörlüğü Çalışmaları
08 Kasım 2022

Kurumsal Yapı
Kalite Yönetimi
Doküman Yönetimi
Risk Yönetimi
İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Hasta Deneyimi 
Hizmete Erişim 
Sağlıklı Çalışma Yaşamı
Hasta Bakımı
İlaç Yönetimi
Enfeksiyonların Önlenmesi
Ambulans Yönetimi
Bilgi Yönetim Sistemi
Malzeme ve Cihaz yönetimi
Tıbbı Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
Atık Yönetimi
Dış Kaynak Kullanımı
Göstergelerin İzlenmesi
Kalite Göstergeleri