Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Verildi
07 Mart 2024

ACİL OBSTETRİK BAKIM EĞİTİMİ
Ülkemizde anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında uygulamaya konulan Acil Obstetrik Bakım Programı gelmektedir. Acil obstetrik bakım (AOB) gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir.
Bu amaçla Hizmet İçi Eğitim kapsamında, Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS Birimi’ nin önderliğinde, Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi sağlık çalışanlarına, 29 Şubat- 01 Mart 2024 tarihlerinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitimcilerimiz; Paramedik Songül GÜRLER, Paramedik Çiğdem HASTAOĞLU ve Paramedik Umud DEMİR tarafından “Personel Destek Uyum Eğitimi” verilmiş olup, katılımcılara belgeleri takdim edilmiştir.

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .